Privātums

MYPRINTt ievēro Jūsu datu konfidencialitāti un atbildīgi izturas pret Jūsu iesniegtajiem personiskajiem datiem.

MYPRINT vietnē iesniegtie personas dati tiks izmantoti, pielietojot maksimālo uzmanību un cieņu.

1. Pasūtījuma noformēšanai un pilnvērtīgai pasūtījuma izpildei MYPRINT konta Lietotājam ir jāsniedz sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, dzīvesvietas adrese, dati, kas saistīti ar maksājuma veikšanu u.c.), kas nepieciešama pasūtījuma apstrādei un saziņai ar Pircēju precizējumu un neskaidrību gadījumā.

2. MYPRINT lieto un uzglabā Jūsu personīgo informāciju šādiem mērķiem:lai administrētu saistības ar klientu, t. i. spētu nodrošināt pasūtījuma apstrādi, izpildi un piegādes organizēšanu.

3. MYPRINT ievēro drošības procedūras, kas paredzētas maksimāli augstai tiešsaistē iegūtās personas datu un norēķinu informācijas aizsardzībai, un kas nepieciešamas, lai novērstu datu zaudēšanu un neautorizētu piekļuvi datiem.

4. MYPRINT garantē - personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis pats konta Lietotājs. Tas ir nepieciešams MYPRINT un Pircēja savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts, vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

5. Nepieciešamības gadījumā Pircējs ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst personas datus, kas par viņu saglabāti MYPRINT datu sistēmā.